Camelia Biaggio

Camelia Biaggio

Junior Case Officer
Nationality Italian
Sex Female
Race Caucasion
Former appointments Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE)
Specialties Human Interaction
Date of Birth 1/12/80
 
Qualities
First Impression, Linguist, Perceptive, Photographic memory, Speed Reading
 
Attributes
Body 3, Charisma 5, Agility 3, Intuition 3, Reaction 3, Logic 3, Strength 3, Willpower 4
Initiative 6
Edge 2
 
Skills
Groups Influence 4, Stealth 3
Active skills Blades 2, Computer 2, Dodge 1, First Aid 3, Pilot Groundcraft 2, Pistols 2, Perception 2
Knowledge Skills
Languages Italian N, Arab 3, Chinese 2, English 4, French 4, German 1, Japanese 2, Spanish 3
 
Contacts
Bartender (3/3), Blogger (3/3), Mr. Smith (2/2)
 
History
Camelia is een zeer sociaal persoon. Van kindsafaan had zij al een talent om met mensen om te gaan, en voor talen. Daarom is ze ook talen gaan studeren in zijn humaniora. Tijdens haar vrijwillige legerdienst in het Italiaans leger werd ze gerecruteerd door de AISE, waar ze sindsdien werkt.
 
Build Points left 3