Rules

Geen enkel spelsysteem is perfect. Over de jaren dat het spel in gebruik is worden er door de makers van het spel aanpassingen (errata) en uitbreidingen uitgebracht. Maar het is niet enkel aan de makers om aanpassingen uit te brengen. De spelers en spelmeester ontdekken soms regels of toepassingen ervan die niet stroken met hun visie/campagne.

Deze sectie brengt die extra regels naar voren. JE hoeft ze niet allemaal te gebruiken, enkel die waar je zelf ook achter staat.